Om hjärnan

Hur ser du och dina kollegor på världen?

Den prediktiva hjärnan


Vår hjärna är instängd inuti vårt huvud. Hjärnan får all sin information om världen runt omkring oss från våra sinnen. Sinnesintryck är bara elektriska impulser - vår upplevelse av världen skapas av hjärnan.

Det är effektivare för hjärnan att ha en inre modell av världen än att skapa upplevelsen varje gång. Din inre modell bygger på dina erfarenheter. Om du till exempel befinner dig på en plats där du har varit på förut eller träffar en människa du har träffat förut så behöver du inte ta in all infomation igen - hjärnan har redan en modell för den här platsen eller människan. Så länge allt är som förväntat kan hjärnan utgå från vad den redan vet, men om något oväntat sker så kommer den inre modellen att uppdateras.


På arbetsplatsen


Förändring

Verklig förändring innebär att alla i gruppen behöver uppdatera sin inre modell. Skapa rätt förutsättningar för att du och dina kollegor ska våga släppa taget om era gamla modeller och hitta nya sätt att arbeta tillsammans. 


Stress

Vi strävar efter inre modeller som är bra på att förutse världen - men vad händer om vi inte hittar någon sådan modell? Dagens arbetsplatser är så komplexa så att det kan vara utmanande att hitta en modell som fungerar tillräckligt bra. Det får oss att känna oss otillräckliga och - ja - stressade.


Ledarskap

Både motivation och kreativitet är kopplade till vår drivkraft att skapa och förbättra våra inre modeller. Genom att bygga gemensamma berättelser (inre modeller) kan du få en grupp att bli engagerad och vilja gå i samma riktning. 


Kommunikation

Eftersom vi alla har olika erfarenheter så kommer våra inre modeller att skilja sig åt, särskilt när något är abstrakt. Bra samarbete kräver att vi tydliggör och diskuterar våra inre modeller - för att säkerställa att vi menar samma sak.